Dịch vụ lắp đặt kho lạnh công nghiệp chuyên nghiệp

Share Everywhere

Featured News

Lắp đặt

Kiến thức ngành lạnh

Post onJan 19, 2021
Cấu trúc đó, ngoài đảm bảo tính xây dựng của một công trình, còn đặc trưng ở chất cách nhiệt và cách ẩm. Chất cách ẩm phải có tính chất không nhiễm ẩm

Sửa chữa

Post onJan 19, 2021
Năm 2013, được sự tín nhiệm của công ty METRO Cash & Carry Việt Nam (trực thuộc LB Đức – có 19 đại siêu thị tại Việt Nam) DIACO đã tiến hành phục hồi và nâng cấp