Gas lạnh Floron 134a Ấn Độ một Ozone thân thiện được dùng để thay thế cho CFC 12