Gas lạnh R404a Floron nhiều đặc tính tốt có thể thay thế cho dòng gas R502