Gas lạnh R407C Floron dùng trong các ngành công nghiệp sản xuất vận tải