Gas SRF Floron R410A của Ấn Độ - gas lạnh thế hệ mới