Vỏ kho lạnh thường được làm từ hai loại chất liệu panel là EPS và PU