Cho thuê máy lạnh

Được nhưng mà mất. Mất nhưng mà lại được.
Nam Phương Hoàng Hậu chỉ sống 49 năm cuộc đời. Cuối cùng bà ra đi trong âm thầm lặng lẽ và đột ngột vì bệnh tim, không một người thân bên cạnh, không có bất kì điều gì xa hoa lộng lẫy, bà mất như một thường dân.