Mô hình điều hòa Water Chiller tích trữ lạnh khá hay

Written by admin
Posted on Mon, 08/02/2021 - 04:27
85 views

Share Everywhere

Table of contents

Mô hình được các bạn sinh viên cao đẳng nhiệt lạnh trường cao đẳng công thương Tp.HCM thực hiện

Mô hình được các bạn sinh viên cao đẳng nhiệt lạnh trường cao đẳng công thương Tp.HCM thực hiện
Mô hình được các bạn sinh viên cao đẳng nhiệt lạnh trường cao đẳng công thương Tp.HCM thực hiện

Đây là hệ thống được ứng dụng thực tiễn tại các tòa nhà, nhà máy nhằm tiết kiệm năng lượng sử dụng giá điện 3 giá của nhà nước

Mô hình được các bạn sinh viên cao đẳng nhiệt lạnh trường cao đẳng công thương Tp.HCM thực hiện
Mô hình được các bạn sinh viên cao đẳng nhiệt lạnh trường cao đẳng công thương Tp.HCM thực hiện

Giờ thấp điểm ban đêm hệ thống chạy để tạo đá (trữ lạnh) đến giờ thấp điểm thì bơm và quạt thực hiện quá trình xả tải (làm tan đá) để cấp lạnh cho không gian điều hòa.

Mô hình điều hòa Water Chiller tích trữ lạnh khá hay