Quảng cáo lắp đặt Kho lạnh bảo quản tại Tp.HCM

Written by admin
Posted on Tue, 01/19/2021 - 15:46
89 views

Share Everywhere

Table of contents

Công ty TNHH Diên An do ông Đinh Văn Hiền - Giảng viên cao cấp ngành lạnh Đại Học Bách Khoa hà Nội sáng lập (được đào tạo tại Liên Bang Nga). DIACO chuyên lắp đặt kho lạnh, hệ thống điều hòa không khí đảm bảo những tiêu chuẩn khắt khe nhất của khách hàng.

Liên hệ: 090.626.8895

Quảng cáo lắp đặt Kho lạnh bảo quản tại Tp.HCM